توضیحی کوتاه که در موقع جستجو زیر عنوان قرار می گیرد.
بازدیدکنندگان می توانند جستجوی خود را با دسته بندی ها و امکانات مورد نیازشان فیلتر کنند - پس مطمئن شوید که آنها را عاقلانه انتخاب می کنید و شامل همه موارد مربوطه می شوند
در صورت خالی گذاشتن , بدون لوکیشن ارسال می شود
تصویری که بر روی کارت کسب و کار نمایش داده خواهد شد